Επιτέλους Όλα στο Φως.

Γράφει ο Βασίλης Ξενιτόπουλος

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΚΕΔΕ.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΟΙ “ΚΥΚΛΟΙ” ΚΑΙ ΟΙ “ΟΜΑΔΕΣ” ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΑΝΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ

======================================================================

Οι κυριότερες ρυθμίσεις

Ενίσχυση του πλαισίου που διέπει τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους (ακόμη και τη νέα μόδα του στρατού των… άμισθων)

  1. Δημοσιοποίηση  και Καταγραφή Στοιχείων Συνεργατών Ιδιαίτερων Γραφείων το οποίο προβλέπει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων συνεργατών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε φορέα, καθώς και τη διατήρηση συγκεντρωτικού ηλεκτρονικού καταλόγου (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας, ΜΚ) από την Προεδρία της Κυβέρνησης, τη δημοσιοποίησή του και τη σύνταξη έκθεσης με στατιστικά στοιχεία (αριθμός, ΜΚ, κυρώσεις)
  2. Υποχρέωση δήλωσης δραστηριότητας που διατηρείται σε περίπτωση μη αναστολής επαγγέλματος
  3. Υποχρέωση συμμόρφωσης με κώδικα δεοντολογίας που καταρτίζει η ΕΑΔ
  4. Απαγόρευση σύναψης σύμβασης με το Δημόσιο
  5. Υποχρέωση δήλωσης δραστηριότητας την οποία θα ασκήσουν μετά τη λήξη καθηκόντων τους
  6. Υποχρέωση λήψης άδειας για 12 μήνες μετά την αποχώρησή τους για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με δραστηριότητα φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν
  7. Ρητή αρμοδιότητα Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΑΔ να εξετάζει τυχόν παραβιάσεις και να προτείνει κυρώσεις
  8. Υποχρεώσεις δεν καλύπτουν μόνο τους μετακλητούς αλλά επεκτείνονται και στους ειδικούς συμβούλους παρ.7 άρθρου 46 που δεν λαμβάνουν μισθό

ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Θα μπορέσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες να μάθουν ποιοι είναι οι Άριστοι και Ικανοί. Πόσες θέσεις έχει ο καθένας που μπορεί ως μοναδικός Άξιος να κατέχει πέρα της μίας. Ποια είναι επιτέλους η Λίστα των Ικανών και πόσες θέσεις κατέχει ο καθένας. Ποιος ή Ποια προηγείται φίλοι μου. Να χαρούμε και εμείς οι κοινοί θνητοί…
Και μετά έρχεται και η ώρα για… υπερωριακές αμοιβές, δυνατότητες χρήσης οχημάτων Δημοσίου. ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ.


Για την ενημέρωση όλων παραθέτω και τα αποσπάσματα από το Νομοσχέδιο.

Άρθρα 37-39 του Νομοσχεδίου

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content